imali iPHEPHA ELINOMDWEBO

Mali, mali, mali ndini
Hayi mali sidakwamizwa ndini
Odaka omkhulu, ogogo
Nabo malume, naba shana babo

Futhi mali, unebhabhalazi elingapheli…

Mali uhlukanisa imindeni
Bonke abantu bafuna wena mali
Yintoni imfihlo yako mali
Mali ndini buyela lapho ophuma khona

Baphelile abantu bakithi,
befuna wena mali!

Comments

 1. Tšhelete ye a eye mo etšwago gona, o opile kgomo le naka.
  Rephelela tšhelete o kare ke dijo, ba tšea naga ya rena ba
  re bjala dintlo tša go hlala lefase le lohle, ba bolaya diphoofolo
  ka moka. Gobothatha go boima.

 2. Impilo ilula siyiphiwe ngumdali,
  Sula ezonyembezi kabawo,
  Thula…thula mfowethu,
  Kukude emva kodwa,
  Kufitshi phambili,
  Ubonile nje,
  Sisiqalo eso,
  Phosa iso lakho phezulu,
  Amandla weGeza awapheli,
  Ngoba bathi…singamaGeza,
  Isinqala sam sovakala,
  Mhla kwatshoni Langa.

Speak Your Mind

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.