Archives for February 19, 2013

imali iPHEPHA ELINOMDWEBO

Mali, mali, mali ndini
Hayi mali sidakwamizwa ndini
Odaka omkhulu, ogogo
Nabo malume, naba shana babo

Futhi mali, unebhabhalazi elingapheli…

Mali uhlukanisa imindeni
Bonke abantu bafuna wena mali
Yintoni imfihlo yako mali
Mali ndini buyela lapho ophuma khona

Baphelile abantu bakithi,
befuna wena mali!