SIZALELWE UNYANA

Singa singanokudumisa
Singa singanokubonga
Emhlabeni ezantsi
Phezulu ezulwini akafumanekanga ofana nawe

Uyingcwele,uyingcwele uThixo usomandla
Uzele luthando nobubele bomntu ongumoni
Mnini nto zonke mthetheli woxolo
Lolwani na olunje na uthando
Mbangi yini na ukuncekelelwa nguwe
Uzazisile sasuka asakwazi
Uzisondezile sasuka sakutyeshela

Wayikhawula intombi yomntu ngomoya
Wamthumela unyana wakho ezantsi emhlabeni
Besibe singazi
Besibe singaqondi
Sizalelwe unyana
wehlela ezantsi ngokuzithuba unyangelemihla
wazalelwa estalini samahashe
wayikhulula ingubo yobukhosi ukuze sibenobomi
sibenabo nangakumbi

sathwala ubutyebi nobuhlwempu ezintlokweni zethu
sathwala ububi belizwe
samfameka sibona
saziswa sangafuni kwazi,ingaba besingazi na

Speak Your Mind

*

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.